1. mars 2010

Valper 2 uker


To uker har gått, og det begynner å røre seg i valpekassa. Litt ustødig gange enda, men stor fremgang for hver dag. Fremdeles består de fleste av døgnets timer til søvn og mat, og å samle krefter til de utfordringer som senere vil komme;)


Titt tei ...
...synet er ikke så bra enda, men utvikler seg mye for hver dag.


Toyota får opplæring i kveldsvasken. Kan bli nyttig med en medhjelper etterhvert som det blir mere "søppel".