25. september 2009

Namsos-Kongsvold T/R


Derbyen ble en kort opplevelse. Toyota gikk kanonbra i 14 minutter. Da det var ett minutt igjen forsvant hun over en haug og ble borte. Dette tolererte ikke dommerne og dermed var Derbyen over.
Kritikken: Toyota tar straks føringen i slippet, store fine slag. Blir for egenrådig mot slutten av slippet. Utgår.