3. april 2009

Vår Toyota svikter ikke


I dag var det meningen å stille Audi i NM, men pga løpetid måtte hun være "burhoinn". Dette førte til en ekstra start for Toyota som viste oss at hun var tilliten verdig og hentet hjem en 2.premie uk.

Kritikken: Toyota starter i utmerket fart og stil i god kontakt med fører. I medvind og åpent myrterreng med få naturlige rypebiotoper jakter Toyota bevisst med meget god terrengdekning i bredde og dybde. Støkker senere rype sammen med makker. Toyota fortsetter sitt utmerkede søk med god kontinuitet og meget god terrengdekning. Mot slutten av dagen støkker Toyota rype. Fortsetter og fester senere stand. Når fører kommer til letter rype presist foran Toyota. Det skytes og Toyota er rolig (roes på tilrop) i oppflukt og skudd. Avsluttes med 2 pr uk.
Slipptid: 60 minutter
Karakterer: 5-5-6-4-4-4
Dommer: Knut Sollid